Dënohet me tri vjet burgim deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje

Lajme Aktuale
Lajme Aktuale May 17, 2022
Updated 2022/05/17 at 12:36 PM

Veç saj, është dënuar edhe Islam Thaqi. Kurse të akuzuarit tjerë në këtë rast, Egzona Morina-Thaçi, Arian Taraku, Isë Bislimaj, dhe Shqipron Krasniqi, janë liruar nga akuza, raporton Betimi për Drejtësi.
Krejt kjo ndërlidhet me rastin e qendrës tregtare Abi Çarshia në Prizren.
Jetmire Vrenezi është bërë deputete e Lëvizjes Vetëvendosje, pasi fitoi mandatin e parë në zgjedhjet që u mbajtën më 14 shkurt.
Vrenezi veprën penale dyshohet se e kishte kryer në cilësinë e inspektores së ndërtimit, në kohën kur kjo komunë udhëhiqej nga Lëvizja Vetëvendosje.
Pas vendimit të Gjykatës Themelore, Vrenezi dhe mbrojtja e saj, çështjen mund ta dërgojnë në Gjykatën e Apelit.

Ndryshe, Prokuroria Themelore në Prizren, më 20 dhjetor 2019, ka ngritur aktakuzë ndaj Islam Thaqi, Jetmire Venezi, Egzonë Morina-Thaqi, Arian Taraku dhe Isë Bislimaj, të cilët po i ngarkon me veprën penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.
Në aktakuzë thuhet se me 19 dhe 21 korrik 2019 në Prizren, në objektin “Abi Çarshia”, të akuzuarit Islam Thaqi, në cilësinë e drejtorit të Inspektoratit, Jetmire Verezi dhe Egzona Morina-Thaqi, inspektore të ndërtimit, Arianit Taraku dhe Isë Bislimaj, zyrtarë në Drejtorinë e Inspektoratit, Shqipëron Krasniqi, përfaqësues ligjor në Komunën e Prizrenit, duke shfrytëzuar detyrën apo autoritetin zyrtar, i tejkalojnë kompetencat e tyre me qëllim të shkaktimit të dëmit “Abi” SH.P.K në Prizren.
Sipas aktakuzës, të akuzuarit realizojnë rrënimin e aneks-objektit të “Abi Çarshia”, duke e ditur se i dëmtuari ka dorëzuar aplikacionin për legalizim.
Prokuroria pretendon se të njëjtit kanë vepruar në kundërshtim me Ligjin për trajtimin e ndërtimeve pa leje, me Udhëzimin Administrativ nr.06/19, me Ligjin mbi procedurën e përgjithshme administrative, si dhe vendimet e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, nr. A-213/18 dhe A-179/19, me të cilat ishin anuluar aktvendimet e Drejtorisë së Inspektoratit Komunal të Ndërtimtarisë në Prizren.
Sipas Prokurorisë, këto vendime obligojnë organet komunale në Prizren të veprojnë konform Ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje, si dhe udhëzimeve administrative në fuqi, andaj sipas aktakuzës, të akuzuarit duke mos i përfillur këto vendime, veprojnë në kundërshtim me ligjet në fuqi.
Dëmi që pretendohet se i është shkaktuar “Abi Çarshisë” me rrënimin e ankesit në fjalë, është në vlerë prej 69,729.66 euro.
Me këto veprime, të gjithë të akuzuarit ngarkohen se kanë kryer veprën penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 414 paragraf 2-1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Share this Article