Projekti “Fuqizimi i të rinjve për dialog ndëretnik”.

Lajme Aktuale
Lajme Aktuale October 10, 2023
Updated 2023/10/12 at 6:23 PM

Videoja më poshtë flet për përshtypjet e njërës nga pjesëmarreset në trajnimin në kuadër të projektit “Fuqizimi i të rinjve për dialog ndëretnik”.
Projekti mbështetet nga NED-i Amerikan dhe zbatohet nga OJQ “Iniciativa Qytetare Skenderaj”.

Share this Article